Klaplong

 

Een klaplong, ook wel bekend als pneumothorax, is een toestand waarbij één van de longen inklapt. Een klaplong kan verschillende oorzaken hebben. We maken dan globaal onderscheid tussen een spontane klaplong en een niet-spontane klaplong. Een klaplong kan verschillen in ernst, maar is over het algemeen goed te behandelen.

Wat is een klaplong?

De longen zijn omgeven door twee vliezen die tegen elkaar aanliggen. Tussen deze twee vliezen zit een vloeistof, die ervoor zorgt dat de vliezen tegen elkaar aanplakken. Tussen de vliezen heerst een onderdruk ten opzichte van de longen. Het gevolg hiervan is, dat de longen de neiging hebben uit te zetten en in zekere zin tegen de borstwand aangeduwd worden. Bij een klaplong is er een scheurtje ontstaan tussen één van de twee vliezen. Hierdoor kan er lucht tussen de twee vliezen komen en de onderdruk verdwijnen. Het verliezen van de onderdruk in de longen heeft als gevolg dat de longen door hun elasticiteit in elkaar worden gedrukt. Hierdoor wordt ademhalen bemoeilijkt.

Klaplong symptomen

Een klaplong zorgt in de meeste gevallen voor een directe en zeer hevige pijn. Afhankelijk van de ernst van de klaplong zorgt de toestand voor benauwdheid en kortademigheid. De persoon krijgt het gevoel dat hij niet meer goed kan doorademen. Hoe zwaar de symptomen zijn, hangt af van de ernst van de klaplong. In de meeste gevallen klapt slechts een deel van de long in. Bekijk een overzicht van de symptomen op de pagina klaplong symptomen.

Klaplong oorzaak

Een klaplong kan verschillende oorzaken hebben. Een klaplong kan ontstaan door een trauma, zoals een messteek, maar ook als gevolg van een longaandoening. Globaal maken we onderscheid tussen spontane en niet-spontane klaplongen. Lees verder op de pagina klaplong oorzaak.

Klaplong behandeling

Een klaplong kan goed behandeld worden. In sommige gevallen is een behandeling zelfs overbodig, omdat het lichaam de schade zelf kan herstellen. Behandeling is erop gericht de lucht tussen de longvliezen te verwijderen, waardoor de longen weer kunnen uitdijen. Lees meer over de behandeling op de pagina klaplong behandeling.

Klaplong herstel

Hoe het herstel van een klaplong verloopt, hangt af van de ernst van de klaplong. In sommige gevallen is er geen speciale behandeling nodig en herstelt de long vanzelf. In andere gevallen heeft de long ondersteuning nodig om goed te herstellen. In de periode na een klaplong kan de ademhaling nog langere tijd minder sterk zijn. De long heeft tijd nodig om volledig te herstellen. Lees hier meer over op de pagina klaplong herstel.