Klaplong

Klaplong

Klaplong, ook wel bekend als pneumothorax, is een toestand waarbij één van de longen inklapt. Het kan verschillende oorzaken hebben.

We maken dan globaal onderscheid tussen een spontane en een niet-spontane klaplong. Het kan verschillen in ernst, maar is over het algemeen goed te behandelen.

Wat is een klaplong

De longen zijn omgeven door twee vliezen die tegen elkaar aanliggen. Tussen deze twee vliezen zit een vloeistof, die ervoor zorgt dat de vliezen tegen elkaar aanplakken. Tussen de vliezen heerst een onderdruk vergeleken met de longen.

Het gevolg hiervan is dat de longen de neiging hebben uit te zetten en in zekere zin tegen de borstwand aangeduwd worden.

Bij een geklapte long is er een scheurtje ontstaan tussen één van de twee vliezen.

Hierdoor kan er lucht tussen de twee vliezen komen en de onderdruk verdwijnen. Het verliezen van de onderdruk in de longen heeft als gevolg dat de longen door hun elasticiteit in elkaar worden gedrukt. Hierdoor wordt ademhalen bemoeilijkt.

Wat zijn de symptomen?

Een klaplong zorgt in de meeste gevallen voor een directe en zeer hevige pijn. Afhankelijk van de ernst van de geklapte long zorgt de toestand voor benauwdheid en kortademigheid.

De persoon krijgt het gevoel dat hij niet meer goed kan doorademen.

Hoe zwaar de symptomen zijn, hangt af van de ernstigheid van de geklapte long of longen. Er kan dus wel degelijk verschil in deze ernstigheid zitten.

Inademen

In de meeste gevallen klapt slechts een deel van de long in.

In het kort kunnen de volgende symptomen zich voordoen:

  • Een stekende pijn op de borst, die erger wordt door ademen.
  • Moeilijk kunnen zuchten
  • Benauwd gevoel.

Als je deze symptomen herkend, blijf dan vooral rustig en zoek een arts op.

Wat kan de oorzaak zijn?

Er kunnen meerdere en verschillende oorzaken zijn voor het klappen van een long. Zo kan het bijvoorbeeld ontstaan door een trauma, zoals een messteek, maar ook als gevolg van een longaandoening.

Globaal maken we onderscheid tussen spontane en niet-spontane klaplongen.

Er kan ook sprake zijn van een spanningsklaplong- Hierbij kan de ingeademde lucht niet meer uit de borstholte geraken. Daardoor wordt de druk op de borstkas steeds groter, waardoor de aderen en de longen worden weggedrukt. Daarbij wordt de huid vaak blauw of grijsblauw van kleur.

De arts zal hier door middel van een naald via de borst de lucht uit de long laten lopen. Dit is een gevaarlijk vorm maar komt ook zelden voor.

We kennen ook nog de Endometriose-klaplong. Dit komt soms bij vrouwen voor als er rondom de longen baarmoederslijmvlies aanwezig is, wat daar natuurlijk niet thuis hoort.

Hormonen zorgen voor de menstruatie en laten het baarmoederslijmvlies groter en kleiner worden, hetgeen ervoor kan zorgen dat de long kan klappen.

Mogelijke behandelingen

Klaplongen kunnen doorgaans goed behandeld worden.

In sommige gevallen is een behandeling zelfs overbodig, omdat het lichaam de schade zelf kan herstellen.

Uitademen

Behandeling is erop gericht de lucht tussen de longvliezen te verwijderen, waardoor de longen weer kunnen uitdijen.

Afhankelijk van de ernst kan de arts een drain plaatsen en is soms zelfs een operatie nodig. Soms kan de arts er ook toe besluiten om extra zuurstof toe te dienen.

Herstel en duur hiervan

Hoe het herstel verloopt, hangt af van de ernst van de geklapte long.

In sommige gevallen is er geen speciale behandeling nodig en herstelt de long vanzelf.

In andere gevallen heeft de long ondersteuning nodig om goed te herstellen.

In de periode na de geklapte long kan de ademhaling nog langere tijd minder sterk zijn. De long heeft tijd nodig om volledig te herstellen.

Rust is daarom meestal erg belangrijk. Normaliter zal de herstelperiode meerder weken / maanden duren.