Klaplong Behandeling

Klaplong Behandeling

Klaplong behandeling, dat is goed te doen. In vrijwel alle gevallen is er volledig herstel mogelijk van een klaplong. Hoe er behandeld moet worden, hangt af van de ernst van een klaplong. In sommige gevallen is er zelfs helemaal geen behandeling nodig, omdat het lichaam zelf in staat is de schade aan de long te herstellen.

Behandeling kleine klaplong

Bij een kleine klaplong is behandeling soms niet nodig. Een observatieperiode in het ziekenhuis is voldoende. Door middel van een stethoscoop en röntgenfoto kan bepaald worden of de long voldoende hersteld is.

Bij een iets grotere klaplong wordt door middel van een naald de lucht tussen de longvliezen weggezogen. Hierdoor kan de long weer uitdijen naar een normale grootte. Extra zuurstoftoediening via een zuurstofmasker voorkomt benauwdheid. Ook hier moet de patiënt korte tijd in het ziekenhuis verblijven ter observatie.

Behandeling grote klaplong
Bij een grote klaplong wordt onder verdoving een thoraxdrain aangebracht. Een drain verwijdert overtollig lucht, waardoor de longen weer kunnen uitdijen. De patiënt verblijft enkele dagen in het ziekenhuis ter controle. Pas wanneer zeker is dat er geen luchtlek meer aanwezig is in de longvliezen, mag het ziekenhuis verlaten worden. In de periode in het ziekenhuis krijgt de patiënt zo nodig extra zuurstof via een zuurstofmasker.

Soms moeten de longvliezen aan elkaar worden geplakt. Dit wordt gedaan door een chemisch prikkelende stof via de drain te verstuiven in de borstholte. Vaak wordt hier talkpoeder voor gebruikt. Na verstuiving ontstaat er een ontstekingsreactie, waardoor de longvliezen aan het borstvlies gaan plakken.

Operatie
Bij ernstige klaplongen is er een operatie nodig om de schade te herstellen. Wanneer niet duidelijk is hoe groot de schade is aan de longen, bijvoorbeeld na een auto-ongeluk, wordt er vaak ook geopereerd. Tijdens een operatie kunnen de longvliezen aan het borstvlies worden geplakt. Dit kan gedaan worden door de eerder genoemde methode waarbij een ontsteking wordt veroorzaakt. Daarnaast kan ook het longvlies worden opgeruwd, waardoor deze vastplakt aan het borstvlies. Ook kan het borstvlies volledig worden verwijderd. Het longvlies zal ook hier vergroeien met de borstwand. Daarnaast kunnen er bij ernstige klaplongen overtollige luchtbellen worden weggesneden.

Het herstel van dergelijke operaties is logischerwijs langer dan bij minder ingrijpende behandelmethoden.

Advertentie