Klaplong Oorzaken

Klaplong Oorzaak

Een klaplong oorzaak kan erg verschillend zijn. We maken globaal onderscheid tussen de spontane en niet-spontane klaplong. Bij een spontane klaplong is de oorzaak niet te achterhalen, of ligt de oorzaak bij een aandoening aan de longen. Bij een niet-spontane klaplong ontstaat de klaplong als gevolg van een trauma of medische ingreep.

Oorzaak klaplong – spontaan

Ook bij een spontane klaplong kunnen we onderscheid maken tussen twee verschillende oorzaken. Bij een primaire spontane klaplong is onduidelijk wat de klaplong heeft veroorzaakt. Dit wordt ook wel een idiopathische klaplong genoemd. Vaak bestaat het vermoeden dat de klaplong is ontstaan door een aangeboren afwijking, maar helemaal zeker is dit niet.

Bij een secundaire spontane klaplong wordt de klaplong veroorzaakt door een onderliggende aandoening aan de longen. Dit noemen we onderliggend longlijden. In theorie zouden alle longziektes een klaplong kunnen veroorzaken. Ook een klaplong als gevolg van roken is een secundaire spontane klaplong. Door te roken verliezen de longblaasjes aan elasticiteit en kunnen scheurtjes ontstaan. Dit kan op den duur leiden tot een klaplong.

Oorzaak klaplong – niet-spontaan
Een niet-spontane klaplong wordt veroorzaakt door een gebeurtenis van buitenaf. We maken onderscheid tussen een traumatische klaplong en een iatrogene klaplong. Een traumatische klaplong is een klaplong die wordt veroorzaakt door een trauma, zoals een auto-ongeluk, een messteek of bijvoorbeeld een val. Door een directe klap scheurt het longvlies en ontstaat een klaplong. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een gebroken rib in het longvlies prikt en een scheurtje veroorzaakt.

Een iatrogene klaplong is een klaplong die wordt veroorzaakt door medisch ingrijpen. Dit kan zowel een klaplong zijn die per ongeluk is veroorzaakt, als een klaplong die bewust is veroorzaakt. In de meeste gevallen zal een klaplong per ongeluk worden veroorzaakt tijdens een operatie. Zo kan het longvlies per ongeluk worden aangeprikt bij het aanbrengen van een pacemaker tijdens een hartoperatie.

Advertentie