Klaplong Symptomen

Klaplong Symptomen

Klaplong symptomen zijn goed te herkennen aan een aantal duidelijke kenmerken. Een klaplong zorgt meestal voor een plotselinge, hevige pijn. Ademen wordt moeilijk en er is sprake van benauwdheid. In ernstige gevallen kan iemand met een klaplong blauw aanlopen. Dit duidt erop dat hij niet voldoende zuurstof meer binnenkrijgt.

Symptomen klaplong

Hoe duidelijk en ernstig de symptomen van een klaplong zijn, hangt af van de ernst van de klaplong. In sommige gevallen is slechts een relatief klein deel van de long is ingeklapt en valt de klaplong in eerste instantie niet eens op. In de meeste gevallen is een klaplong wel duidelijk voelbaar. Het kan echter ook voorkomen dat mensen nog een aantal dagen rondlopen met een klaplong waarbij slechts een klein deel van de long is ingeklapt. Er wordt dan wel gevoeld dat er iets niet helemaal goed zit, maar dan wordt niet direct gedacht aan een (deels) ingeklapte long.

Pijn in de borst
Een klaplong zorgt voor een scherpe pijn in de borst. Deze ontstaat plotseling en is duidelijk gerelateerd aan het ademhalen.

Kortademigheid en benauwdheid
Verder zorgt een klaplong voor kortademigheid en benauwdheid. De mate waarin iemand kortademig of benauwd is, hangt wederom af van de ernst van de klaplong. Soms zal de benauwdheid en kortademigheid later iets afnemen, omdat het lichaam zich aanpast op de nog goedfunctionerende long. De verbetering is echter beperkt.

Verhoogde hartslag
Bij een klaplong gaat de hartslag omhoog. Dit kan versterkt worden door stress of paniek als gevolg van de klaplong. De bloeddruk daalt, wat kan leiden tot een licht gevoel in het hoofd, vooral wanneer er wordt opgestaan vanuit zittende of liggende positie.

De symptomen van een klaplong kunnen verergeren wanneer er drukverschillen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld vliegen.

Ernstige klaplong
Bij een ernstige klaplong zijn alle genoemde symptomen aanwezig, maar heviger. Er is sprake van een lage bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed is (te) laag. Soms ontstaat als gevolg hiervan cyanose: blauw aanlopen als gevolg van zuurstofgebrek. Het CO2-gehalte in het bloed is aantoonbaar hoger. Een gevolg van een laag zuurstofgehalte in het bloed kan zijn dat er verminderd bewustzijn optreedt. Langdurig zuurstoftekort zal resulteren in bewustzijnsverlies, verwarring of zelfs een coma. Dit zal overigens alleen in zeer ernstige gevallen van een klaplong gebeuren, waarbij behandeling op zich laat wachten. Bij een ernstige klaplong is het direct duidelijk dat de situatie ernstig is. Meestal kan er op tijd worden overgegaan tot behandeling, wat ernstige gevolgen kan voorkomen.

Advertentie